798 บาท

0 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 (Grey)

Product details of Hatari HT-S16M7 (Grey) 16 3 5 (THERMAL FUSE) 5 Hatari HT-S16M7 (Grey) Hatari Hatari HT-S16M7 (Grey) 16 3 5 (SINTERING METAL) Hatari HT-S16M7 (Grey) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536 - () : 16 - () : 50 - () : 220 - () : 50 - () : 0.23 - (/) : 1,220 - (.. // ) : 1.30 - : - : 1,2,3 - (.) (-) : 87.0 - 106.0 - (.) : 4.5 - (.) (xx) : 455 x 374 x 1,060 - (.) : 5.4 - (.) (xx) : 24.0 x 71.0 x 48.0

698 บาท

1 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S14M3 (Violet)

Product details of Hatari HT-S14M3 (Violet) Hatari HT-S14M3 (Violet) Hatari Hatari HT-S14M3 (Violet) 3 5 - (SINTERING METAL) Hatari HT-S14M3 (Violet) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536

798 บาท

3 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 (Sand)

Product details of Hatari HT-S16M7 (Sand) 16 3 5 (THERMAL FUSE) 5 Hatari HT-S16M7 (Sand) Hatari Hatari HT-S16M7 (Sand) 16 3 5 (SINTERING METAL) Hatari HT-S16M7 (Sand) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536 - () : 16 - () : 50 - () : 220 - () : 50 - () : 0.23 - (/) : 1,220 - (.. // ) : 1.30 - : - : 1,2,3 - (.) (-) : 87.0 - 106.0 - (.) : 4.5 - (.) (xx) : 455 x 374 x 1,060 - (.) : 5.4 - (.) (xx) : 24.0 x 71.0 x 48.0

1,008 บาท

4 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HE-S18M1 Yellow

Product details of Hatari HE-S18M1 Yellow 18 Hatari HE-S18M1 - Yellow 3 Hatari 1,210 Hatari HE-S18M1 - Yellow 3 Hatari HE-S18M1 - Yellow PASTEL sintering metal 18 thermal fuse Hatari HE-S18M1 - Yellow 220 50 54 0.24 1,210 (m3/min/w) 1.21 3 5.8 52 x 42.2 x 117.9

1,098 บาท

5 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HE-S18M1 Sand

Product details of Hatari HE-S18M1 Sand 18  Hatari - HE-S18M1 Sand   3 Hatari 1,210 Hatari  Hatari - HE-S18M1 Sand  3 Hatari - HE-S18M1 Sand  PASTEL sintering metal 18 thermal fuse Hatari - HE-S18M1 Sand  220 50 54 0.24 1,210 (m3/min/w) 1.21 3 6 45.5x107x37.4

1,098 บาท

6 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HE-S18M1 Green

Product details of Hatari HE-S18M1 Green 18  Hatari - HE-S18M1 Green  3 Hatari 1,210 Hatari  Hatari - HE-S18M1 Green  3 Hatari - HE-S18M1 Green   PASTEL sintering metal 18 thermal fuse Hatari - HE-S18M1 Green  220 50 54 0.24 1,210 (m3/min/w) 1.21 3 6 45.5x107x37.4 </center>

1,298 บาท

8 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16R2 (White)

Product details of Hatari HT-S16R2 (White) Hatari HT-S16R2 (White) Hatari HT-S16R2 (White) 5 Touch Screen - 1, 2, 4 8 . i Comfort ( ) Hatari HT-S16R2 (White) 5

759 บาท

9 Imarflex พัดลมปรับระดับ รุ่น IF-777 16 นิ้ว (สีเขียว)

Product details of Imarflex IF-777 16 () Imarflex IF-777 16 () Imarflex 3 Imarflex 3 Imarflex IF-777 16 () ISO 9001-2008 3 5 Imarflex IF-777 16 () 16 thermal fuse Imarflex IF-777 16 () 16 3 Imarflex - IF-777 16

798 บาท

10 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 (Yellow)

Product details of Hatari HT-S16M7 (Yellow) 16 3 5 (THERMAL FUSE) 5 Hatari HT-S16M7 (Yellow) Hatari Hatari HT-S16M7 (Yellow) 16 3 5 (SINTERING METAL) Hatari HT-S16M7 (Yellow) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536 - () : 16 - () : 50 - () : 220 - () : 50 - () : 0.23 - (/) : 1,220 - (.. // ) : 1.30 - : - : 1,2,3 - (.) (-) : 87.0 - 106.0 - (.) : 4.5 - (.) (xx) : 455 x 374 x 1,060 - (.) : 5.4 - (.) (xx) : 24.0 x 71.0 x 48.0

798 บาท

11 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 (Pink)

Product details of Hatari HT-S16M7 (Pink) 16 3 5 (THERMAL FUSE) 5 Hatari HT-S16M7 (Pink) Hatari Hatari HT-S16M7 (Pink) 16 3 5 (SINTERING METAL) Hatari HT-S16M7 (Pink) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536 - () : 16 - () : 50 - () : 220 - () : 50 - () : 0.23 - (/) : 1,220 - (.. // ) : 1.30 - : - : 1,2,3 - (.) (-) : 87.0 - 106.0 - (.) : 4.5 - (.) (xx) : 455 x 374 x 1,060 - (.) : 5.4 - (.) (xx) : 24.0 x 71.0 x 48.0

1,098 บาท

12 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HE-S18M1 (Violet)

Product details of Hatari HE-S18M1 (Violet) Hatari HE-S18M1 (Violet) Hatari Hatari HE-S18M1 (Violet) 3 5 - (SINTERING METAL) Hatari HE-S18M1 (Violet) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536

759 บาท

13 Imarflex พัดลมปรับระดับรุ่น IF-777 16 นิ้ว สีแดง

Product details of Imarflex IF-777 16 Imarflex IF-777 16 Imarflex Imarflex 3 Imarflex SLIDE FAN16" Imarflex IF-777 Imarflex IF-777 16 ISO 9001-2008 3 5 Imarflex IF-777 16 16 thermal fuse Imarflex IF-777 16 16 3  Imarflex IF-777 16

1,858 บาท

14 Hatari พัดลมตั้งพื้นรีโมท รุ่น HD-P16R3 Green

Product details of Hatari HD-P16R3 Green Hatari HD-P16R3 Green       Hatari HD-P16R3 Green   (MICRO CONTROLLER) 3 (NATURAL WIND) 1 , 2 , 4 8      Hatari HD-P16R3 Green 16 thermal fuse      Hatari HD-P16R3 Green 220 50 50 0.23 3  Hatari HD-P16R3 Green

698 บาท

15 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S14M3 (Pink)

Product details of Hatari HT-S14M3 (Pink) Hatari HT-S14M3 (Pink) Hatari HT-S14M3 (Pink) 3 - 5 (SINTERING METAL) (THERMAL FUSE) Hatari HT-S14M3 (Pink) ISO 9001 .934-2533 .92-2536

798 บาท

16 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 (Violet)

Product details of Hatari HT-S16M7 (Violet) Hatari HT-S16M7 (Violet) Hatari Hatari HT-S16M7 (Violet) 16 3 5 (SINTERING METAL) Hatari HT-S16M7 (Violet) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536 - () : 16 - () : 50 - () : 220 - () : 50 - () : 0.23 - (/) : 1,220 - (.. // ) : 1.30 - : - : 1,2,3 - (.) (-) : 87.0 - 106.0 - (.) : 4.5 - (.) (xx) : 455 x 374 x 1,060 - (.) : 5.4 - (.) (xx) : 24.0 x 71.0 x 48.0

798 บาท

18 Hatari พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 (Green)

Product details of Hatari HT-S16M7 (Green) 16 3 5 (THERMAL FUSE) 5 Hatari HT-S16M7 (Green) Hatari Hatari HT-S16M7 (Green) 16 3 5 (SINTERING METAL) Hatari HT-S16M7 (Green) (THERMAL FUSE) . 934-2533 .92-2536 - () : 16 - () : 50 - () : 220 - () : 50 - () : 0.23 - (/) : 1,220 - (.. // ) : 1.30 - : - : 1,2,3 - (.) (-) : 87.0 - 106.0 - (.) : 4.5 - (.) (xx) : 455 x 374 x 1,060 - (.) : 5.4 - (.) (xx) : 24.0 x 71.0 x 48.0

759 บาท

19 Imarflex พัดลมปรับระดับ รุ่น IF-777 16 นิ้ว (สีชมพู)

Product details of Imarflex IF-777 16 () Imarflex IF-777 16 () Imarflex 3 Imarflex 3 Imarflex IF-777 16 () ISO 9001-2008 3 5 Imarflex IF-777 16 () 16 thermal fuse Imarflex IF-777 16 () 16 3 Imarflex - IF-777 16

108 บาท

20 HATARI Blade Fan 16 INCH

Product details of HATARI Blade Fan 16 INCH HATARI Blade Fan 16 INCH HATARI Blade Fan 16 INCH HATARI - - HATARI - - - 16 INCH

1,590 บาท

21 Toshiba พัดลมตั้งพื้น - รุ่น F-214 (H7) 16 นิ้ว

Product details of Toshiba - F-214 (H7) 16 Toshiba 16 F-214H7 () 16 4 Toshiba 6 (RoHS)

1,895 บาท

22 Mitsubishi พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว รุ่น LV16-G (สีแดง)

Product details of Mitsubishi 16 LV16-G () Mitsubishi 16 LV16-G - - 3 - - 3 - . - - Constant Spring - - THERMAL FUSE - CURRENT FUSE - PREMIUM SAFETY - . (.) - ISO 9001 ISO 14001 - RoHS 6 - 5

1,350 บาท

23 Toshiba พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว - รุ่น SF-98 WG1 สีเทา

Product details of Toshiba 16 - SF-98 WG1  Toshiba 16 - SF-98 WG1   Toshiba Toshiba 16 - SF-98 WG1   Metal Bearing 45 x 49 x 72.5 . 8.2 . Toshiba 16 - SF-98 WG1   4 3 4 - 5   Switch Control : Mechanic Power Source / Frequency : a.c. 220V 50Hz Power Consumption (watts) : 65 Revolution per Minute Max : 1200 Med : 1015 Min : 890 Air Velocity : 240 Air Delivery -75 -2650 Height (mm.) : 139 Net Weight (kg.) : 8.2 Gross Weight (kg.) : 10 Dimension Width (mm.) : 450 Depth (mm.) : 490 Hight (mm.) : 725

1,490 บาท

24 MITSUBISHI พัดลมสไลด์ 16" R16-GV(2017) (สีเทา)

Product details of MITSUBISHI 16" R16-GV(2017) () 16 THERMAL FUSE CURRENT FUSE PREMIUM SAFETY . . ISO 9001 ISO 14001 RoHS 6 5

2,450 บาท

25 Mitsubishi พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะใบพัด 12 นิ้ว รุ่น R12A-HRS ( Black )

Product details of Mitsubishi 12 R12A-HRS ( Black ) Mitsubishi 12 R12A-HRS ( Black ) - ... - - 5 - - THERMAL FUSE - CURRENT FUSE - 4 (Low,Mid,High,Rhythm) - 1,2,4,6 . - 2,4,6 . - Sleep Mode - 8 . -

2,720 บาท

27 Mitsubishi พัดลมตั้งพื้นรีโมท 16 นิ้ว รุ่น LV16-R ( สีเทา )

Product details of Mitsubishi 16 LV16-R ( ) Mitsubishi 16 LV16-R ( ) - 3 - - 3 - . - - - 1, 2, 4, 8 . - - RHYTHM - - Constant Spring - - THERMAL FUSE - CURRENT FUSE - PREMIUM SAFETY - . (.) - ISO 9001 ISO 14001 - RoHS 6 - 5

1,325 บาท

28 Mitsubishi พัดลมสไลด์ใบพัด 16 นิ้ว รุ่น R16-G ( สีฟ้า )

Product details of Mitsubishi 16 R16-G ( ) Mitsubishi 16 R16-G ( ) - 3   -   - 3   - .  - - 3 83, 93, 103 ..  - -   - THERMAL FUSE   - CURRENT FUSE - PREMIUM SAFETY - . (.)  - ISO 9001 ISO 14001  - RoHS 6   - 5

539 บาท

29 Aiko พัดลมใบพัดเหล็ก turbo แบบตั้งพื้น 10 นิ้ว ส่ายได้ AVS-310

Product details of Aiko turbo 10 AVS-310 Aiko turbo 10 AVS-310 Aiko turbo 10 AVS-310 ) Aiko turbo 10 AVS-310 3 2 Aiko turbo 10 AVS-310 3 35 220

891 บาท

30 AIKO พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว รุ่น CH-1845718 นิ้ว (ใบพัดสีส้ม)

Product details of AIKO 18 CH-1845718 () AIKO 18 CH-1845718 () AIKO 18 CH-1845718   AIKO 18 CH-1845718   muj Aiko AIKO 18 CH-1845718   220V 50Hz 68W. 18 3

1,290 บาท

31 Imarflex พัดลมอุตสาหกรรม 20 นิ้วรุ่น IF-449

Product details of Imarflex 20 IF-449 Imarflex 20   IF-449 20 Imarflex - IF-449   20 Imarflex - IF-449 Imarflex ( 2 )  20 Imarflex - IF-449 3   20 Imarflex -  IF-449 20 3

1,325 บาท

32 Mitsubishi พัดลมสไลด์ใบพัด 16 นิ้ว รุ่น R16-G ( สีเขียว )

Product details of Mitsubishi 16 R16-G ( ) Mitsubishi 16 R16-G ( ) - 3   -   - 3   - .  - - 3 83, 93, 103 ..  - -   - THERMAL FUSE   - CURRENT FUSE - PREMIUM SAFETY - . (.)  - ISO 9001 ISO 14001  - RoHS 6   - 5

พัดลม ในช่วงเวลาที่อากาศในบ้านเมืองร้อนเช่นนี้ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่น และสร้างความเย็นให้ชิ้นสำคัญอย่าง “พัดลม” จึงถูกออกแบบและพัฒนาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จนมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น พัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมเพดาน หรือพัดลมน้องใหม่อย่าง พัดลมไอเย็น พัดลมต่างๆ มีดีไซน์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว และฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตามความชื่นชอบ ผู้ผลิตพัดลมหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Masterkool, Sonar, Mira, Imarflex ฯลฯ ต่างผลิต พัฒนา และออกแบบ พัดลมออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นคลายความร้อนเป็นสำคัญ และตระหนักถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัดลมไอเย็นหรือพัดลมไอน้ำ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากให้ความเย็นที่มากกว่าพัดลมทั่วไป และมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกับเครื่องปรับอากาศ พัดลมไอเย็น พัดลมเล็ก พัดลมตั้งโต๊ะ ใช้งานสะดวก ให้ความเย็นได้มากกว่า ประหยัดไฟค่าไฟมากกว่าแอร์ 10 เท่า Masterkool พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06 พัดลมไอเย็นจากแบรนด์อันดับหนึ่ง MasterKool ที่เพิ่มความเย็นให้ด้วยขนาดใหญ่ 30 x 39 x 74 เซนติเมตร การใช้งานก็แสนง่าย เพียงเติมน้ำ เสียบ ปลั๊กก็สามารถใช้สร้างความเย็นให้ได้ทันที ทั้งนี้สามารถแพร่กระจายความเย็นได้ครอบคลุมพื้นที่ 10-15 ตารางเมตร สามารถลดอุณหภูมิได้มากสูงสุด 7องศา พัดลมเป็นระบบแบบโพรงกระรอก สามารถกระจายความเย็นได้ดี ตัวเครื่องทำจากวัสดุอย่างดี ไม่พังเสียหาย เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกด้วยล้อหมุน 4 ล้อ นอกจากนี้ยังประหยัดกว่าแอร์ถึง 10 เท่า ด้วยอัตราการใช้ไฟเพียง 30 สตางค์/ชั่วโมง เล็ก กะทัดรัด ดีไซน์น่ารักสะดุดตา พกสะดวก Sonar แฟนซีแอปเปิ้ล พัดลมเล็ก 10 นิ้ว รุ่น EF-B183 พัดลมขนาดเล็กจากแบรนด์ Sonar ที่มาพร้อมดีไซน์รูปแอปเปิ้ลสุดน่ารัก สะดุดตา สามารถลดความร้อนอบอ้าว กับขนาดพอเหมาะ ขนาด 18 x 38 x 35 ซม. มาพร้อมใบพัดขนาด 10 นิ้ว ทำให้คุณเย็นสบาย สดชื่นตลอดเวลา ตัวพัดลมทำจากพลาสติกคุณภาพดี สีสันสดใส ไม่แตกหักเสียหายง่าย สามารถปรับระดับความแรงได้ถึง 3 ระดับ และสามารถปรับทิศทางลมได้ตามต้องการ นอกจากนี้เครื่องยังไม่ส่งเสียงดังในขณะที่ทำงาน และสามารถตั้งเวลาได้ 60 นาที เป็นพัดลมที่จิ๋วแต่แจ๋ว เหมาะกับสำหรับ ผู้ที่ไม่ชอบความใหญ่เทอะทะ ใบพัดใหญ่ 16 นิ้ว กระจายความเย็นความเย็นได้กว้างขวาง แข็งแรงทนทาน Imarflex พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว รุ่น IF-966 พัดลมตั้งโต๊ะจากแบรนด์คุณภาพ Imarflex กับขนาด 52 x 28 x 38 ซม. ด้วยขนาดใบพัดแบบ 3 ใบ ที่ใหญ่ถึง 16 นิ้ว จึงช่วยสร้างความเย็นได้อย่างกว้างขวาง สม่ำเสมอ และถ่ายเทอากาศภายในห้องให้ดีมากยิ่งขึ้น เคลื่อนย้ายได้แสนสะดวกด้วยน้ำหนักเพียง 6 กิโลกรัม ส่วนตัวพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน ไม่พังเสียหายง่าย สามารถปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมียังมีประกันตัวมอเตอร์ แถมให้ฟรีอีก 1 ปีเต็ม เพื่อสร้างมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ ปัจจุบันมีพัดลมหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมเพดาน พัดลมไอน้ำ ฯลฯ ซึ่งหลากหลายยี่ห้อคุณภาพ อาทิเช่น Masterkool, Sonar, Mira ก็ต่างผลิตพัดลมของตัวเองให้มีเอกลักษณ์ และคำนึงประโยชน์การใช้สอยให้มากที่สุด Lazada ได้รวบรวมพัดลมทุกรูปแบบ มากมายหลายยี่ห้อ ไว้ในที่ที่เดียว เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีบริการครบวงจรและราคาที่คุ้มค่า จนคุณต้องประทับใจ